20. November 2004


Sie hed's nöd immer liecht g'ha met üs, merci Eve för dini Geduld ond dis engagement för d'Söiblueme als üse Musigboss. Posted by Hello